Project Details

Description

RegioSKILL-projektet 1.1.2012-31.3.2015
Formålet med projektet har været at fremme regional udvikling i Femernbælt-regionen gennem et praktisk udviklingssamarbejde på tværs af landegrænsen mellem Danmark og Tyskland. Desuden har formålet været at bidrage til udvikling af erhvervsuddannelserne i de to lande samt fremme interkulturel kommunikation og samarbejde på tværs af landegrænsen samt bidrage til et mere sammenhængende arbejdsmarked i regionen.
RegioSKILL er et dansk og tysk akronym for Regional Sprog, Kunst, Identitet og Livslang læring (Regionalität, Sprache, Kunst, Identität, Lebenslanges Lernen).
Projektet er tilrettelagt som et praktisk udviklingsarbejde, som involverer danske og tyske erhvervsuddannelsesundervisere, danske og tyske kunstnere og forskellige faggrupper af danske og tyske lærlinge. Lærlinge, undervisere og kunstnere samarbejder i fagligt-kreative workshops med henblik på sammen at producere materialer, kunstværker, m.m. til gavn for Femernbælt-regionen.
Som led i projektet har vi gennemført fire workshop:
1) En workshop med handelselever, design- og skrædderlærlinge. På denne workshop er der bl.a. fremstillet en T-shirt, en plakat, en turistbrochure med oplysning om kulturelle og sportslige aktiviteter i regionen, m.m. De fremstillede materialer er bl.a. stillet til rådighed for turismeorganisationer i Østdanmark og Nordtyskland.
2) En workshop med metallærlinge. På denne workshop er der fremstillet to metalskulpturer, som er opstillet i henholdsvis byen Burg i Tyskland den 17. juni 2013 og ved Masnedøfortet ved Vordingborg den 27. juni 2013.
3) En workshop med bager- og konditorlærlinge. På bager-/konditorworkshoppen er blandt andet udviklet opskrifter på ”Femernbælt-bagværk”, som anvender lokale råvarer og som er baseret på danske og tyske håndværkstraditioner inden for bager-/konditorfaget. Opskriften på en af kagerne, Søde forbindelser, er gjort tilgængelig, så den f.eks. kan serveres i forbindelse med arrangementer, der sætter fokus på Femernbælt-regionen. Kagen Søde forbindelser blev f.eks. serveret ved Fehmarnbelt Days 2014 på Tivoli Hotel & Congress Center. Der er fremstillet en Femernbælt-æske til transport af kagerne ved køb.
4) En workshop med tømrer-, snedker og bådebyggerlærlinge. På denne workshop er fremstillet to kunstværker. Det ene kunstværk, et vægrelief, blev sat op i den nye svømmehal i Nakskov den 21. maj 2014. Det andet kunstværk, som forestiller 5 gæs, blev stillet op i søen Kellersee i Eutin den 27. oktober 2014.
Offentlighed om RegioSKILL
Der er produceret en 10 minutter lang film om snedker-tømrerworkshoppen. Filmen er produceret af 4 elever fra TV Glad i forbindelse med deres praktik på Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning i 2014.
RegioSKILL-projektet er bl.a. synliggjort gennem en række udstillinger, som fortæller om projektet. Der er bl.a. gennemført en udstilling på Embassy of Lolland-Falster og Kultorvet i København i foråret 2013 samt på en udstilling i forbindelse med Sommerudstillingen på Masnedøfortet fra den 27. juni-11. august 2013. På RUC har der fra 2013-2014 været en udstilling om projektet, som også har tjent et undervisningsformål.
Projektet er blevet præsenteret og diskuteret på en række konferencer i Danmark og Tyskland, bl.a. på konferencen Methodologies ithin the field of Cultural Encounters (Roskilde Universitet 2014) og 1. Tysk-danske Kult.kom skolekonference (Nykøbing Falster 2013).RegioSKILL-projektet er blevet omtalt i en lang række avisartikler, i nyhedsudsendelser, m.m. (se nedenstående Filer og link).
Samarbejdspartnere og finansiering
RegioSKILL-projektet gennemføres i et samarbejde mellem Handwerkskammer Lübeck (lead-partner), tyske og danske erhvervsuddannelsesinstitutioner, bl.a. Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster (CELF) og Berufsbildungsstätte Travemünde, Østdansk Turisme, Ostsee-Holstein-Tourismus, Vordingborg kommune, Lolland kommune, Stadt Eutin, Stadt Fehmarn og Roskilde Universitet.
Projektet er medfinansieret af EU’s Interreg IVA-program.
Fra RUC deltager følgende forskere i projekt RegioSKILL:
Ph.d-studerende Dirk Keil (ISG), lektor (nu emeritus) Klaus Schulte (CUID) og lektor Finn M. Sommer (PAES). Som led i gennemførelse af sit ph.d.-projekt deltog ph.d.-studerende Peder Hjort-Madsen (PAES) i projektet frem til august 2013.
RUC-studerende
Flere studentergrupper på RUC har skrevet projekt om RegioSKILL-projektet. Blandt andet har Julie Frederiksen har skrevet speciale om RegioSKILL-projektet på Pædagogik og Uddannelsesstudier og Institut for Samfund og Globalisering. Specialet har titlen: Når intentioner møder levet liv. Regional identitet gennem Interreg-projektet RegioSKILL.(Roskilde Universitet, april 2014).
Kontaktperson for RegioSKILL-projektet
Lektor Finn M. Sommer
Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning
Roskilde Universitet
sommer@ruc.dk
4674 2852 (RUC)
5132 3330 (mobil)
AcronymRegioSKILL
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201231/03/2015

Collaborative partners

  • Roskilde University (lead)
  • Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster (Project partner)
  • Lolland kommune (Project partner)
  • Handwerkskammer Lübeck (Project partner)
  • Ostsee-Holstein-Tourismus e.V. (Project partner)
  • Østsdansk Turisme (Project partner)
  • Stadt Burg (Project partner)
  • Vordingborg kommune (Project partner)
  • Stadt Eutin (Project partner)