Radio and Music in Denmark 1920-2020: Mediatization, Globalisation and Cultural Stratification

Project: Research

Project Details

Description

Musik har altid udgjort ca. halvdelen af DRs samlede sendeflade, men ingen har endnu systematisk undersøgt, hvad musik gør ved radio og radio ved musik. Derfor undersøger RAMUND, hvordan radio og musikliv i Danmark har påvirket hinanden i de sidste små 100 år. Musik og radio mødes i musikradio, og projektets hovedopgave er at undersøge en lang række programmer, programserier og sendeflader. En delopgave er at analysere, hvilke typer radio musikradio omfatter, og hvordan de har forandret sig historisk. Møderne mellem musik og radio sker i lyset af en række kulturelle konventioner, artefakter, praksisser og institutioner. De kan forstås som genrekulturer, et begreb der fungerer både konkret som systematiserende og generelt som rammesættende for sociale praksisser. I møderne er radioen er blevet stadig mere dominerende, og for at forstå dens påvirkninger undersøges flere medialiseringsprocesser, som kan blotlægge, hvordan det 20.århundredes musik og musikliv i samspil med radioen har gennemgået en lang række forandringer, der ikke mindst har udfordret selve ideen om, hvad musik er. Møderne bliver undersøgt i 11 delprojekter på et kulturteoretisk grundlag på tværs af populærmusik og klassisk musik. Så omfattende indholdsstudier af dansk radio har ikke tidligere været gennemført, og projektet vil give væsentlige bidrag til både musikkens og radioens historier samt til de teoretiske felter, der ligger bag til glæde for forskere, radiomedarbejdere og offentlighed.
AcronymRAMUND
StatusFinished
Effective start/end date01/05/201331/12/2017