Professionsbachelorisering i et vadested - en kritisk men kærlig undersøgelse af pædagoguddannelsernes kvalificering til arbejdet

  • Nielsen, Steen Baagøe (Project participant)
  • Bøje, Jakob Ditlev (Project participant)
  • Andersen, Randi (Project participant)
  • Larsen, Vibe (Project participant)
  • Krab, Jimmy (Project participant)

Project: Research

Project Details

Description

Forskningsprojekt omkring betydningen for praksis af de nyuddannede pædagogers viden- og kompetenceudvikling siden professionsbachelorreformen. Ved at følge nyuddannede pædagoger i deres arbejde vil projektet undersøge, hvordan nyuddannede pædagoger skaber sammenhænge mellem den viden, de tilegner sig gennem pædagoguddannelsen, og de videns- og kompetencebehov, som er aktuelle i den daglige pædagogiske praksis. I samarbejdsprojektet indgår Roskilde Universitet, University College Sjælland (UCSJ) og University College Capital (UCC). Projektet er finansieret med bevilling fra BUPL’s forskningspulje.
AcronymPROBA
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201031/07/2015