Problemspil i hverdagen

  • Brus, Anne (Project participant)
  • Thorhauge, Anne Mette (Project manager)
  • Gregersen, Andreas (Project participant)
  • Nielsen, Rune (Project participant)
  • Eklund, Johan (Project participant)
  • Rasmussen, Ask (Project participant)

Project: Research

Project Details

Description

Formålet med projektet er at formidle resultaterne af forskningsprojektet 'Computerspil, hverdag og familie: afhængighed og problematiske spillevaner i kontekst' til forældre og andre, der oplever teenageres computerspil som en bekymring og et problem i hverdagen. Formidlingen omfatter fire forskellige formidlingsstrategier:
1. En kortfattet bog møntet på forældre med fokus på en videreformidling af ovennævnte forskningsprojekts resultater, samt to psykologers erfaringer med terapeutisk behandling af problemspilsproblematikken. Bogen vil være gratis.
2. En foredragsrække i 10 af landets større byer, der formidler hovedpointerne fra bogen og inviterer til dialog og debat.
3. Et debatspil, der vil danne udgangspunkt for dialog og debat i forbindelse med foredragene, og som også vil være muligt at downloade efterfølgende.
4. En kortfilm der dokumenterer hovedtræk i foredragene, og som samtidig kan skitsere fremgangsmåden, hvis man vil spille spillet.
StatusFinished
Effective start/end date02/10/201701/10/2018