Praksisperspektiver på vuggestuepædagogik

  • Røn-Larsen, Maja (Project manager)
  • Stanek, Anja Hvidtfelt (Project manager)
  • Johansen, Solmai Sofia Mikladal (Project participant)
  • Andreassen, Camilla Hvollbøll (Project participant)

Project: Research

Project Details

Description

Projektets formål er gennem interviews og fokusgruppeinterviews at indkredse pædagogers perspektiver på de centrale elementer i vuggestuepædagogikken anno 2014. Dette skal dels føre til en eksplicitering af nogle af de elementer af vuggestuepædagogikken, der ikke hidtil har fået så meget opmærksomhed, det som Ahrenkiel et. al. kalder ”den upåagtede pædagogiske faglighed” (Ahrenkiel et.al., 2013, og se også Stanek & Røn Larsen, in prep) – men også til indkredsning af mulige udfordringer, dilemmaer og udviklingsmuligheder
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201401/01/2015