PPL : betydningen af projektkompetence for læringsudbytte

Project: Research

Project Details

Description

Projektet afprøver, evaluerer og teoretiserer effekten af læring i projektorganiseringens teorier og metoder, gennem to læringsforløb.
Short titleProjektkompetence
StatusNot started