Pædagoguddannelsens bidrag til udvikling af aspekter af professionsidentitet

 • Bøje, Jakob Ditlev (Project participant)
 • Hjort, Katrin (Project participant)
 • Rothuizen, Jan Jaap (Project participant)
 • Togsverd, Line (Project participant)
 • Skaarup, Nanna (Project participant)
 • Hansen, Steen Juul (Project participant)
 • Sørensen, Mette (Project participant)

  Project: Research

  Project Details

  Description

  I de senere år har der været kritik af pædagoguddannelsens mangelfulde bidrag til at pædagoger kan håndtere, omgås, dele og kritisere viden. Der gør sig imidlertid særlige vilkår gældende for den pædagogiske professions vidensbasering. De særlige vilkår kommer af det pædagogiske paradoks, der indebærer at pædagogen nødvendigvis må operere i en zone af ikke-viden, idet den person, pædagogen retter sin virksomhed mod, er et subjekt. Det indebærer, at der er to særlige aspekter ved en pædagogisk professionsidentitet: En internaliseret forventning om at skulle skifte mellem rollerne som udøver, undersøger og udvikler og, i forlængelse af dette, en forventning om at skulle stå til ansvar for sine handlinger overfor de andre professionsudøvere, herunder at beherske et fagsprog. I projektet undersøges om og på hvilken måde disse aspekter af professi-onsidentiteten dannes i den pædagoguddannelse der er tilrettelagt efter bekendtgørelsen fra 2007
  StatusFinished
  Effective start/end date01/08/201031/12/2012

  Collaborative partners

  • Roskilde University (lead)
  • VIA University College (Project partner)
  • Syddansk Universitet (Project partner)