Project Details

Description

Projektet sætter fokus på, hvordan den pædagogiske praksis i daginstitutionerne udfolder sig i spændingsfeltet mellem politiske målsætninger og hverdagens gøremål og orienteringer. Gennem en række delprojekter er opmærksomheden rettet mod at afdække pædagogernes oplevelser og håndteringer af deres praksis og belyse såvel enighed som modsætninger, ambivalens og entydighed i opfattelserne af hvad der aktuelt er daginstitutionernes opgave. Projektet udforsker på den ene side, hvordan politiske tiltag, så som indførelsen af særlige programmer og koncepter eller lokalpolitiske målsætninger om daginstitutionens integrerende rolle, får betydning i hverdagen. På den anden side belyser projektet, hvordan personalet forstår deres faglige muligheder, prioriterer deres praksis og oplever kommunikation og indflydelse i forhold til forvaltning, forældre og lokalmiljø. Samlet dækker delprojekterne forskellige typer af institutioner: Institutioner i de store byer såvel som i mindre bysamfund; institutioner, som indgår i bestemte programmer (f.eks. Fremtidens Dagtilbud)og institutioner, der står relativt autonomt ift. den lokale forvaltning, og institutioner der benytter sig af bestemte koncepter såvel som institutioner der har valgt at udvikle deres egne metoder for det pædagogiske arbejde. Med denne bredde søger projektet at belyse, hvordan forskellige daginstitutioner oplever deres samarbejde med forvaltningen, og hvilke udfordringer og muligheder de oplever, at de har i forhold til at tilrettelægge og prioritere deres pædagogiske praksis.

Projektet har fire delprojekter med hvert deres perspektiv:

1. Kortlægning og case-baseret dybdeanalyse af programmer og koncepter

2. Undersøgelse af daginstitutionens rolle i spændingsfeltet mellem lokalsamfundet og nationalpolitiske uddannelsesmål

3. Analyse af sprogkoncepter og deres læringsorienterede anvendelse i den pædagogiske hverdag og betydning for differentieringsprocesser blandt børn.

4. Tilgange og organiseringer i institutioner, der søger at udvikle fagligheden på egne præmisser.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201501/05/2018

Collaborative partners

  • Roskilde University (lead)
  • University College Copenhagen (KP) (Project partner)
  • University College Absalon (Project partner)
  • Aarhus University (Project partner)
  • VIA University College (Project partner)