The Knowledge and Professionalism of Pedagogues

Project: Research

Project Details

Description

Projektet sætter fokus på pædagogers viden om og måder at arbejde med børns sociale liv i fritidsinstitutioner. Børn lever deres liv sammen og på tværs af forskellige steder som fx fritid, skole og foranstaltninger til at hjælpe børn i vanskeligheder. Men viden om børns fælles hverdagsliv mangler ofte i beskrivelser og beslutningsprocesser om børn. Projektet lægger derfor vægt på fritidspædagogers position i det tværfaglige samarbejde om børn, og pædagogers mulighed for at komme til orde med deres viden fra børnenes fælles dagligdag i institutionen.
Projektet organiseres som et praksisforskningsprojekt hvor pædagoger og forskere sammen udforsker den pædagogiske praksis - gennem observationer, fælles bearbejdning og analyse, diskussion af resultater, interviews og temadage.
StatusFinished
Effective start/end date11/08/201029/06/2012

Collaborative partners