Oversættelse af sikkerhed-udvikling af meningsfulde, involverende og målbare sikkerhedstiltag i bygge og anlæg

Project: Research

Project Details

Description

Udviklingsprojektet har til formål at udvikle en metode til at oversætte arbejdsmiljølovgivningen. Oversættelsen skal ikke resultere i nye sproglige formuleringer, men derimod i nye meningsfulde tiltag, der skal opfylde målet om at forbedre sikkerhedspraksis og reducere ulykker i bygge- og anlægsbranchen. Projektets formål er endvidere at teste om og hvordan tiltagene virker.

Key findings

Dette projekts ambition er, at udviklingen af en metode til bedre oversættelse af intentionerne i arbejdsmiljøloven til meningsfulde tiltag i den lokale kontekst kan føre til forankring af en bedre sikkerhedspraksis på byggepladsen som en integreret del af et byggeprojekts målepunkter. Den systematiske proces, hvori en 'kilde' (eksempelvis krav om møder i AMO) analyseres med henblik på at fastslå hvordan formen skal være for at svare på de behov virksomheden og medarbejderne har, præsenteres så den kan bruges til ulykkesforebyggelse i byggebranchen. Den udviklede metode til oversættelse af sikkerhed kan bidrage til udvikling af effektive sikkerhedstiltag, der tager højde for arbejdspladsens særlige vilkår, karakteristika og kultur. Et bevidst valg i forhold til hvordan man gennemfører oversættelser, kan bidrage til udformningen af tiltag, der giver bedre mening og højere compliance.
Short titleOversættelse af sikkerhed på byggepladser
AcronymOSPB
StatusActive
Effective start/end date01/01/202001/06/2022