Open Access Monitor

 • Schelde, Sidse Louise (Project participant)
 • Andersen, Dorte (Project participant)
 • Sand, Ane Ahrenkiel (Project participant)
 • Schneider, Anette W. (Project participant)
 • Morthorst, Anna Mette (Project participant)
 • Melbye, Anne Thorst (Project participant)
 • Juel Hansen, Asger (Project participant)
 • Sandvin, Åshild Asta (Project participant)
 • Brejnebøl, Birgit (Project participant)
 • Ansbjerg Hansen, Britt (Project participant)
 • Rosenkrantz Hansen, Claus (Project participant)
 • Thomsen, Louise (Project participant)
 • Worm Thomsen, Lærke (Project participant)
 • Svendsen, Michael (Project manager)
 • Blaabjerg, Niels Jørgen (Project participant)
 • Christensen, Vibeke (Project participant)

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Projektbeskrivelse:
  I Danmark har vi en grøn Open Access strategi, der betyder, at OA publicering i princippet skal foregå omkostningsneutralt og at universiteternes videnskabelige publikationer bør parallelpubliceres i et institutionelt arkiv. Det et dog faktum, at der på de danske universiteter både bliver brugt ressourcer på og publiceret en voksende del af OA publikationer med en APC betaling, både i rent gyldne OA tidsskrifter, men også i traditionelle betalingstidsskrifter via hybrid OA publicering. Især den hybride model er dyr for universiteterne, da de i princippet både betaler for læseadgang og retten til at publicere. Forlagene er traditionelt meget tilbageholdende med at udlevere oplysninger og statistikker på omfanget af OA publicering.
  På universitetsbibliotekerne er man i større eller mindre grad begyndt at monitorere omfanget af gylden og hybrid OA, men det viser sig vanskeligt at skaffe alle data.
  Udfordringen er, at der pt. ikke findes et samlet overblik over universiteternes samlede publiceringsøkonomi, forstået som udgifter til både licenser samt hybrid og gyldne APC-betalinger, da der ikke finder en central håndtering og monitorering af publiceringsgebyrer sted på eller for de danske universiteter. Derudover er det uhensigtsmæssigt, at universiteterne hver især går til denne opgave på forskellig vis.
  Det overordnede formål med projektet er, at etablere ensartede, nationale workflows og standarder for indsamling, dokumentation og administration af publiceringsudgifter til Open Access. På denne måde sikres i udgangspunktet sammenlignelige, valide data på henholdsvis omfanget af gylden og hybrid OA og udgifterne forbundet hermed samt udviklingen over tid.
  Læs mere om detaljerne i selve projektansøgningen.
  Deltagere: AUB, AUL, CBS, DTU, DTIC(DTU Bibliotek), KB, RUB, SDUB
  Varighed: Start: 1 januar 2017 - Slut: 31. december 2018
  AcronymOAM-DK
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/201731/12/2018