NordForsk bevilling: nordisk forskernetværk indenfor socialt entrepre-nørskab med deltagelse fra Sverige, Norge, Danmark, Finland og Estland

Project: Research