Montessori metoden og sundhedsfremmende pædagogik

Project: Research

Project Details

Description

Nationalt og internationalt set findes der relativt begrænset forskning omkring de egentlige sundhedsfremmende aspekter af Montessori metoden (1909), om end de i grundbogsformat som introduktion til Montessori metoden er vidt beskrevet. Særligt i forhold til de pædagogiske principper om fx børnecentreret og lærer-faciliteret læring; udvikling af iboende potentialer i barnet (fx det kreative); tilrettelæggelse af læringsmiljøer; samt hvordan disse elementer og flere tilsammen skaber selvsikre og trivselsfulde børn, der udviser respekt over for sig selv og omverdenen.
Hvordan de individuelle og sociale mekanismer, der står centralt i Montessori metoden, i praksis skaber et sundt og trivselsfuldt barn er imidlertid sparsomt empirisk udforsket. Ikke desto mindre er det aktuelt i en tid, hvor diagnosticering og medicinering af børn i skolealderen er stigende, og hvor special- og normalområdets grænser kan være flydende.
Formålet med dette forskningsprojekt befinder sig i spændingsfeltet mellem sundhedsfremme og pædagogik og udforsker Montessori metoden i relation til sundhedsfremmende pædagogikker. De pædagogiske rammer, omfattende både den praktiserede pædagogik og de særligt tilrettelagte fysiske rammer, står centralt i dette forskningsprojekt, der søger at undersøge praktiseringerne af Montessori metoden i lyset af herskende forståelser og begrebsliggørelser af sundhedsfremmende pædagogik.
StatusActive
Effective start/end date01/01/2020 → …