Mobilt IT-ældrekorps (MIT-ældre)

Project: Research

Project Details

Description

Projektets formål er at rekruttere frivillige borgere, som vil hjælpe ældre borgere i Greve kommune med at komme i gang med at bruge IT (computer, laptop, Ipad eller andre tablets) eller udvide deres kompetencer i brug af IT. De frivillige it-vejledere er organiseret i 4 korps, som hjælper ældre med bruge IT. Ældre kan få hjælp af de frivillige it-vejledere i Borgerservice på rådhuset, på pleje- og dagcentre, i ældres eget hjem, på biblioteket, i beboerhuse, hos Ældre Sagen, m.m. De frivillige it-vejledere rekrutteres primært gennem Ældre Sagen i Greve. De frivillige samarbejder med ansatte i Greve kommune, f.eks. SOSU-assistenter i hjemmeplejen, ansatte på biblioteket, plejepersonale på pleje- og dagcentre, medarbejdere i kommunes Borgerservise, m.fl.
Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriet. Desuden samarbejdes med Digitaliseringsstyrelsen.
AcronymMIT-Ældre
StatusFinished
Effective start/end date01/07/201330/06/2016