Metodeudvikling med patienten som partner

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Roskilde Universitet og Region Sjælland har indledt et forskningssamarbejde om patientinddragelse.
  Projektet beskæftiger sig med brugerinddragelsesinitiativer og -modellers implikationer, både for patienters og for sundhedsprofessionelles praksis. Projektet interesserer sig for barrierer og potentialer i brugerinddragelse og undersøger dette på tre områder:
  1) Psykiatriske patienter, hvor der er en udvikling i gang med differentierede praksisser for patientinddragelse, og man er kommet længst med brugerinddragelsesmodeller.
  2) Ældre KOL patienter, som i stigende grad søges inddraget via nye telekommunikative løsninger.
  3) Kroniske hjertepatienter, hvor patientinddragelse er essentiel for behandlingen, og hvor der kræves forståelse for at indgå i højspecialiserede behandlingsforløb.
  Målet med projektet er at udvikle nye former for brugerinddragelse med både professionelle og patienter som medforskere.
  AcronymMUPP
  StatusFinished
  Effective start/end date01/09/201501/06/2016

  Collaborative partners

  Funding

  • Region Sjælland: €84,973.00