Krop og Hverdag - Hverdagslige bevægelsesvaner blandt mennesker med skizofreni

 • Moltke, Ane (Project participant)

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Projektbeskrivelse for Ph.d. projekt
  Gennem de seneste år har der generelt i samfundet, været en stigende interesse for en sund livsstil og en god fysisk form. Denne tendens er også gældende hvad angår mennesker med skizofreni. Fysisk aktivitet, livsstil og alvorlig psykisk sygdom er dog et område præget af en række modsætninger og vanskeligheder. Epidemiologiske undersøgelser viser en systematisk ulighed i sundhed. Denne ulighed slår også igennem blandt mennesker med skizofreni.
  Ph.d. studiet er knyttet det randomiserede interventionsstudie ’CHANGE – Det gælder livet’, der finder sted i hovedstadsregionen og i Århus. Formålet med CHANGE er at måle effekten af en intensiv livsstilsintervention blandt mennesker med skizofreni.
  Ph.d. projektet har en eksplorativ tilgang med det formål at undersøge og analysere hverdagslivet blandt mennesker med skizofreni og de kropslige vaner der er indlejret i dette. Der lægges i projektet vægt på oplevelsesmæssige dimensioner samt den mening og betydning deltagerne tilskriver deres krop og bevægelse, både i et aktuelt, et livshistorisk og et fremtidsorienteret perspektiv. Metoderne udgøres primært af feltforskning med deltagende observation og kvalitative forskningsinterview med livshistorisk fokus.
  Læs hele projektbeskrivelsen i vedhæftet dokument
  Ph.d. projektet er etableret i et samarbejde mellem RUC, Forskerskolen i Livslang Læring og Forskningsenheden ved Psykiatrisk Center København, Region Hovedstandens Psykiatri (Bispebjerg Hospital, afd. E 2400 NV)
  E-mail: ane.moltke@regionh.dk
  StatusFinished
  Effective start/end date02/09/201331/08/2016