The Battle of Greenland in the Arctic Council

Project: Research

Project Details

Description

Forskningsprojektet har to centrale formål: (1) at kortlægge holdninger til Kinas og den Europæiske Unions (EU) ansøgning om permanent observatørstatus i Arktisk Råd (AR) blandt rådets permanente medlemsstater og (2) at forklare årsagerne til de meget forskelligartede holdninger til Kinas og EU’s ansøgning om permanent observatørstatus. Tre forskellige hypoteser vil blive undersøgt: kan de permanente medlemsstaters opbakning/modstand forklares ud fra: (a) forskelle i økonomiske interesser i udnyttelse af naturgivne ressourcer i Arktis? (b) forskelle i ønske om at styrke AR som det vigtigste internationale beslutningsforum i Arktis? eller (c) forskelle i sikkerhedspolitiske prioriteter i det arktiske område?
StatusFinished
Effective start/end date01/06/201301/06/2014

Funding

  • Erasmus Mundus Visiting Scholarship: €484.00
  • Greenlandic Self-government: €8,060.00