Project Details

Description

Projektet vil udvikle og afprøve nye tilrettelæggelser af undervisningen i alle typer af videregående uddannelser i Region Sjælland samt de uddannelsesveje som fører hertil med henblik på at flere drenge og mænd begynder på og gennemfører en videregående uddannelse i regionen. Projektet vil desuden udvikle, formidle og forankre viden om centrale tværgående tematikker indenfor projektet. Projektet er organiseret i en række delprojekter, som eksperimenterer med nye tilrettelæggelsesformer. I projektet inddrages uddannelserne til: El-installatør, autoteknolog, bygningskonstruktør, datamatiker, jordbrugsteknolog, VVS-installatør, tømrer, elektriker, evt. industrioperatør, lærer, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske, bioanalytiker, pædagog, ernæring og sundhed, ingeniøruddannelserne: Stærkstrøm og bæredygtig energiteknik samt byggeri og infrastruktur, adgangsgivende kursus til ingeniøruddannelsen, kandidatuddannelserne i psykologi, pædagogik og uddannelsesstudier samt masteruddannelsen i uddannelse og læring. Endvidere inddrages STX og HHX i projektet.
Projektet er medfinansieret af EU’s Socialfond.
AcronymImodus
StatusFinished
Effective start/end date01/10/201130/09/2014