Inkluderende Uddannelsesmiljøer

Project: Research

Project Details

Description

Inkluderende uddannelsesmiljøer
- et forskningsprojekt om hvordan uddannelsesmiljøerne på universitetet opleves af forskellige deltagere, og hvordan de kan udvikles, således at forskellige studerende, herunder studerende med psykiske og sociale vanskeligheder, bedre kan trives og gennemføre uddannelsesforløb på universitetet. Projektet har yderligere som målsætning at styrke mulighederne herfor ved at bidrage til konkret kompetenceudvikling for de deltagende studerende, vejledere, ressourcepersoner og uddannelser samt til en bredere og mere langsigtet vidensbaseret udvikling af inkluderende uddannelsesmiljøer og understøttende foranstaltninger på universitetsniveau.
AcronymI NEED
StatusFinished
Effective start/end date01/10/201401/02/2016