“Henter du kaffen?” – En analyse af køns(u)lighed i Grønlandske organisationer

Project: Research

Project Details

Description

Formålet med projektet er at identificere og problematisere mulige årsager til
ligestillingsproblematikker i Grønlandske organisationer.
Forskningens ærinde er tofoldigt, 1) at identificere og beskrive hvordan ligestillingsproblematikken udspiller sig i grønlandske organisationer, 2) udvikle nye perspektiver og forståelsesmuligheder for praksis. Projektets overordnede forskningsspørgsmål er:
Hvordan reproducerer og fastholder normer og strukturer kønsulighed i grønlandske organisationer?
StatusActive
Effective start/end date01/12/202130/09/2022