Fritidspædagogik og Ulighed – Viden om hvordan pædagogisk faglighed skaber deltagelsesmuligheder for børn på tværs af fritid og skole.

Project: Research

Project Details

Description

Mange års forskning peger på, at fritidspædagogikkens muligheder for at overskride de stigende tendenser til, at børn møder ulige betingelser for at tage del i fællesskaber og læringssituationer er både underkendt og underbelyst. Projektet undersøger sammen med fritidspædagoger deres fagligt udforskende og fleksible indsatser i forhold til at skabe deltagelsesmuligheder for forskellige børn – og især børn i vanskeligheder – på tværs af fritids- og skoleliv – og derigennem forbygge ulighed.
Projektets formål er at skabe viden om fritidspædagogikkens bidrag til at skabe øgede og lige deltagelsesmuligheder for børn og unge i skole- og fritidslivets fællesskaber, og derved udgøre en central del af indsatserne med at imødegå samfundsmæssig og social ulighed. Resultaterne vil på en gang skabe viden om hverdaglivets situerede ulighedsprocesser og om den pædagogiske fagligheds særlige styrke og kendetegn.
Short titleFritidspædagogik og Ulighed
StatusActive
Effective start/end date01/10/202101/07/2024