Forskningsværksted for sundhedsprofessionelle i Region Sjælland

  • Liveng, Anne (Project participant)
  • Simonÿ, Charlotte (Project participant)

Project: Research

Project Details

Description

Den Regionale Forskningsenhed i Region Sjælland udbyder i samarbejde med Roskilde Universitet/PAES
forskningsværksteder i et sammenhængende forløb for ansatte i Region Sjælland, der har en lang
videregående uddannelse (master eller kandidat) og gerne vil i gang med forskning.
Formålet er at ansatte, der arbejder med ideer til projekter eller med udkast til ph.d.‐forløb kan blive
inspireret til og støttet i at kvalificere deres arbejde i en relevant forskningsmæssig forstand. Det vil sige i
forhold til den teoretiske, den metodologiske, den kritiske og den formidlingsmæssige del af
forskningsarbejdet.
Forløbet strækker sig over det første halvår i 2016 fordelt på følgende måde: Der afholdes
værkstedsseminarer fire gange af to dages varighed. Vi vil skiftevis være i Den Regionale Forskningsenheds
lokaler i Roskilde og på RUC. Hver værkstedsdag forløber fra kl. 9.00‐15.00. Værkstederne vil hver gang
indeholde underviseroplæg og gruppearbejde med egne projektideer, hvor der er masser af sparring fra
vejlederne. Værkstederne finder sted på følgende dage: 25.‐26. januar, 14.‐15. marts, 19.‐20. maj, og 23.‐24
juni. Der er tale om sammenhængende forløb, hvor der arbejdes successivt med forskellige faser i
kvalificeringen af et projekt:
1. Projektdesign eller projektide (herunder præcisering af problemstilling og forskningsfelt).
2. Videnskabelige metoder og deres muligheder og begrænsninger, refleksion af egen
position i feltet.
3. Analyse‐ og tolkning, kvalitative metoders anvendelighed, spørgsmål om evidens,
resultater og konklusioner.
4. Formidling og skriftlig fremstilling, f.eks. i form af papers, poster, ansøgning eller
artikeludkast.
Værkstederne afholdes af værkstedsleder sygeplejerske Charlotte Simonÿ, Cand. pæd., Ph.d. (forsvares d.
24/9/15), Medicinsk afdeling, Køge Sygehus og lektor Anne Liveng, Cand.comm, Ph.d., Institut for Psykologi
og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet.
StatusFinished
Effective start/end date04/01/201630/06/2016