Forskningsprojekt: Børneliv i 0-3 års institutioner

Project: Research

Project Details

Description

Forskningsprojektet undersøger børns og personales perspektiver på børnelivet
i 0-3 års institutioner.
Forskningsprojektet er opdelt i to gensidigt supplerende delprojekter. Del A undersøger: ”Børneperspektiver på livet i 0-3 års institutioner” og del B undersøger: ”Betingelser for pædagogisk arbejde i dagpleje og vuggestue”.
Projekt A ser på børns udviklings- og læringsforløb gennem 0-3 års institutionerne ved at følge udvalgte børns institutionsliv gennem to år - fra
barnet er ca. 1 år til barnet er ca. 3 år og starter børnehave. Desuden ser projektet på børns overgange fra hjem til institution.
Projekt B fokuserer på dagligdagen i det småbørnspædagogiske arbejde og de betingelser, der får betydning for at børnelivet i dagtilbuddene tilrettelægges, som det gør.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201301/11/2015