FitMum

  • Bønnelycke, Julie (Project participant)
  • Jespersen, Astrid Pernille (Project manager)
  • Stallknecht, Bente Merete (Project manager)

Project: Research

Project Details

Description

Fysisk aktivitet under graviditeten kan fremme den gravides sundhed og forebygger muligvis livsstilssygdomme hos barnet senere i livet. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at raske gravide er fysisk aktive mindst 30 minutter om dagen ved moderat intensitet, men færre end fire ud af ti danske gravide er fysisk aktive svarende til anbefalingerne.

Selvom det er veldokumenteret, at fysisk aktivitet under graviditeten medfører mange positive sundhedseffekter, mangler der viden om, hvordan gravide kvinder kan implementere fysisk aktivitet i deres hverdagsliv.
Formålet med forskningsprojektet FitMum var at undersøge, om gravide kvinders fysiske aktivitetsniveau kan øges ved at tilbyde dem enten struktureret holdtræning eller motiverende rådgivning om fysisk aktivitet. Desuden undersøgte vi de to motionsprogrammers effekter på en række sundhedsparametre hos mor og barn, samt de gravides oplevelser af at indgå i forskningsprojektet med henblik på at designe effektive graviditetsmotionsprogrammer, der senere kan tilbydes i offentligt eller privat regi.

Layman's description

Formålet med FitMum er at undersøge om gravide kvinder bliver mere fysisk aktive af at blive tilbudt enten holdtræning eller motionsrådgivning under graviditeten. Tilmed undersøges effekten af fysisk aktivitet under graviditeten på mor og barns sundhed, samt de gravides oplevelser af at indgå i forskningsprojektet med henblik på at designe effektive motionsprogrammer til gravide kvinder.
Fysisk aktivitet under graviditeten er sundt for mor og barn, men under halvdelen af danske gravide er fysisk aktive svarende til Sundhedsstyrelsens anbefaling om at bevæge sig mindst 30 minutter om dagen. I forskningsprojektet FitMum tilbyder vi deltagerne enten holdtræning eller motionsrådgivning under hele graviditeten, for at undersøge, om disse to tiltag kan medvirke til at gøre de gravide mere aktive.

FitMum projektet har siden efteråret 2018 haft 220 kvinder med, og den sidste kvinde fødte i foråret 2021. Projektet er derfor i sin afsluttende fase, og når vi har resultater klar, skriver vi om dem her på siden. Her kan du også læse mere om hele projektet, de foreløbige resultater, formidlingsaktiviteter, involverede forskere og meget mere.

StatusFinished
Effective start/end date01/08/202031/12/2021

Collaborative partners