Familie- og arbejdsliv i forandring – en længdesnitsundersøgelse

Project: Research

Project Details

Description

Dette forskningsprojektet undersøger stabiliteten og forandringen i danske familiers hverdagsliv over en 10 årig periode. Der er tale om årgang 1968. Et repræsentativt udsnit af denne årgang (N=1003) medvirkede i 2003 i en undersøgelse af socialt fællesskab og familieliv. Dette projekt undersøger hvordan den samfundsmæssige udvikling, karakteriseret ved individualisering og modernisering, og de personlige livsforløb, som følger af at blive ældre, får betydning for menneskers integration familiefællesskaber og sociale netværk. Det er særligt forholdet mellem individ og fællesskab, som undersøges af dette forskningsprojekt. Det sker gennem konkrete studier af de medvirkende respondenters relation til deres børn, samlever, slægt og venner.
Forskningsprojektet er baseret på et elektronisk spørgeskema kaldet IFUSOFF2 (Interviewformular til Undersøgelse af Socialt Fællesskab og Familieliv 2). IFUSOFF2 er baseret på IFUSOFF (som blev brugt i 2003), således at det er muligt at gennemføre analyser af forandringen og stabiliteten i menneskers hverdagslivsnetværk og sociale fællesskaber over tid.
AcronymIFUSOFF2
StatusFinished
Effective start/end date23/09/201401/08/2015