Fælles Regional Energiomstilling

  • Kjær, Tyge (Project participant)
  • Gaardsmand, Regin (Project participant)

Project: Research

Project Details

Description

Projektet har til formål at igangsætte kommunale investeringer i energisystemet. I forlængelse af et fælles overblik over det nuværende energisystem og behovene for investeringer i vedvarende energianlæg, formuleres investeringsplaner og -strategier for den enkelte kommunes energiaktører og anlægsinvesteringer forberedes. De kommunale og lokale investeringsplaner er en vigtig forudsætning for, at energiomstillingen fastholdes og accelereres.

Projektet skal endvidere igangsætte en indsats blandt energiaktørerne for at omsætte investeringsstrategier til handling. Ved både at arbejde med at igangsætte og koordinere investeringer i energianlæg, kan projektet medvirke til:

· at realisere de vækstpotentialer, der er kortlagt i den grønne vækstanalyse og derigennem skabe øget omsætning og beskæftigelse,
· at sikre målopfyldelsen for den regionale målsætning on 40 procent vedvarende energi i 2020,
· at øge den regionale selvforsyning og dermed reducere afhængigheden af importeret energi,
· at mobilisere investeringer fra blandt andet nationale og europæiske finansieringskilder i regionen.

Projektets partnere er Gate 21 og Roskilde Universitet samt i alt 26 energiaktører i form af kommuner, fjernvarmeværker og forsyningsselskaber, der udgør projektets primære målgruppe. Energiaktørerne involveres direkte i projektarbejdet, hvorved projektets resultater forankres hos kommuner, fjernvarmeværker og forsyningsselskaber.
AcronymFREO
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201830/06/2020