Evaluation of the VIFT acticvities within UC2

Project: Research

Project Details

Description

Samarbejde med UC2 (Videncenter for Tosprogethed og Interkulturalitet) om evaluering af Videncenterprojektet VIFT (Videncenter for bedre undervisning af tosprogede elever).
Evalueringen er blevet gennemført som to særskilte evalueringer:
En kvalitetssikrende følgeevaluering der har til formål at diskutere de faglige resultater af aktiviteterne i VIFT, vurdere hvordan VIFT arbejder med udvikling af uddannelsesaktiviteter, samt vurdere på hvilken måde VIFT placerer sig med hensyn til facilitering af lærerkompetencer inden for de områder der er omfattet af videncenterprojektet. Denne del af evalueringen gennemførtes i perioden april 2008-juni 2009.
En afsluttende indikatorbaseret evaluering der har til formål at vurdere i hvilket omfang arbejdet med udviklingen af VIFT har indfriet de mål der er opstillet i projektansøgningen. Denne del af evalueringen gennemføres i perioden august-oktober 2009.
StatusFinished
Effective start/end date01/04/200801/10/2009

Funding

  • <ingen navn>

Keywords

  • Evaluation
  • Bilingualism
  • Teacher training