Evaluering af recovery-undervisningsindsatsen i Region Hovedstadens Psykiatri

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Evaluering af projektet ”Kompetenceudvikling – Recoveryorientering”, der er gennemført i Region Hovedstadens Psykiatri forår 2014. Samfinansieret forskning mellem Region Hovedstadens Psykiatri og PAES, Roskilde Universitet.
  Evalueringen vil undersøge, hvad det betyder at være et blandet behandler og bruger team i funktionen som lærere og formidlere af en recovery-orienteret tilgang i psykiatrien. Fokus i evalueringen vil være dels på læringen i de underviser teams, der har gennemført projektet, og som har bestået af behandlere og brugere, dels på læringen blandt de professionelle, der har deltaget i undervisningen. Læring forstås i evalueringen som en social, emotionel og kognitiv proces, der er indlejret i både livshistorisk og professionel/faglig kontekst, og i dette tilfælde indrammet af en institutionel interesse for potentialer i en recovery-orientering.
  StatusFinished
  Effective start/end date18/08/201401/12/2014