Evaluering af Demens - Skolebænk på Tværs

Project: Research

Project Details

Description

Evalueringen fokuserer på:
Hvordan og hvorfor virker indsatsen ”Demens – Skolebænk på Tværs” i forhold til at understøttelse og fremme en tværsektorielle og tværfaglige samarbejdskultur, samt skabe øget forståelse for personer med demens og deres pårørende blandt sundhedsprofessionelle?
Evalueringen orienteres mod:
1) indsatsens organisatoriske indlejring og udformning,
2) samarbejdet mellem sektorer og fag,
3) medarbejdernes udbytte i forhold til forbedret samarbejdskultur og
4) demensramte borgeres og deres pårørendes oplevelse af at møde en
koordineret og kvalificeret indsats med udgangspunkt i individuelle behov.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201931/12/2019