EU Progress Project ’Mutual Learning’

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Det europæiske fællesskabs program “PROGRESS” - Follow up and Dissemination Activities to the Mutual Learning Programme of the European Employment Strategy  Projektets titel: “MUTUAL LEARNING ACTIVITIES FOR INCREASE OF

  HUMAN CAPITAL INVESTMENT”  Projektet sigter mod at udvikle fælles læringsaktiviteter for at styrke investeringen i de menneskelige ressourcer i Grækenland, Bulgarien og Rumænien, som er blndt medlemsstaterne med den laveste deltagelse i livslang læring. Dette forsøges opnået via en analyse af de førte politikker og afdækningen af de væsentligste elementer heri; der overføres know-how fra Danmark, som har en af de højeste deltagelsesrater i livslang læring; endelig vil der blive udviklet anbefalinger til forbedring af de hidtil anvendte strategier. Hovedformålet er at fremme gode, innovative praksisser og foreslå forbedringer inden for erhvervsrettet efter- og videreuddannelse – inden for de rammer for investeringer i menneskelige ressourcer, som er beskrevet i Den europæiske beskæftigelsstrategi ( European Employment Strategy)  Generelle mål:  •udvikling af fælles læringsaktiviteter gennem sammenlignende analyser af systemerne for livslang læring i de deltagende lande

  •fremme af gode, innovative praksisser og forslag til forbedringer i effektiviteten af livslang læring, med hensyn til integration på arbejdsmarkedet og motivation for arbejdsstyrkens deltagelse

  Aftale ref. nr.: VS/2008/0537

  Varighed: oktober 2008 - november 2009 (14 måneder)


  AcronymMutual
  StatusFinished
  Effective start/end date01/10/200830/11/2009

  Collaborative partners

  • Roskilde University (lead)
  • INEGSEE/Labour Institute of the Greek General Confederation og Labour (Project partner)