En køn familie – En undersøgelse af forhandlinger om lidelse mellem køn og generationer indenfor irakiske flygtningefamilier

 • Danneskiold-Samsøe, Sofie (Project participant)

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Målet for dette forskningsprojekt er at undersøge, hvordan lidelse forhandles indenfor flygtningefamilier i Danmark. Især irakiske mænd modtager specialiseret behandling for lidelser fra tortur, krig og anden organiseret vold. Behandling synes dog ikke at give markant bedring. I stedet fortsætter lidelser med at præge flygtningefamilier, og de vedbliver at modtage forskellige former for behandling, støtte og kompensation.

  Gængse studier af traumatiserede flygtninge antager, at deres lidelser funderes i relationen mellem vold og efterfølgende traume eller handicap. Det er denne undersøgelses antagelse, at lidelse samtidig er en social værdi, som flygtninge søger anerkendelse for i deres daglige liv i eksil i Danmark. Kampen for anerkendelse af lidelsers sociale værdi foregår blandt andet indenfor familien. Dette studie undersøger dominans- og modstandsformer mellem køn og generationer, og hvordan lidelse tildeles forskellig værdi alt efter social position. Jeg ønsker derfor at undersøge mænds, kvinders og børns muligheder for at finde anerkendelse for lidelse indenfor familien:

   

  1. Hvordan fremstiller henholdsvis mænd, kvinder og børn deres lidelser i dagligdagen?

  2. Hvordan og i hvilket omfang forhandles anerkendelsen af deres lidelser indenfor flygtningefamilier i Danmark?
  StatusFinished
  Effective start/end date01/08/200810/04/2019

  Funding

  • Det Frie Forskningsråd
  • <ingen navn>: €100.00