Ekspertrådgivning og inspiration til et bedre psykisk arbejdsmiljø på regionernes arbejdspladser

Project: Consultancy

Project Details

Description

Vi har fået mulighed for at yde støtte til regionale arbejdspladser der ønsker at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Støtten finansieres af Danske Regioner og de faglige organisationer på området (Forhandlingsfællesskabet). På denne side kan du finde informationer om hvem vi er, vores forskning, hvordan vi samarbejder med arbejdspladser og ideer til mulige arbejdsmiljøprojekter. Vi har forsøgt at samle inspiration til at komme i gang og udarbejdet nogle konkrete tilbudskoncepter. Vi vil meget gerne kontaktes tidligt i jeres overvejelser så vi kan afklare om vi har de rette medarbejdere til jeres konkrete udfordringer og forbedringsønsker, således at vores viden matcher jeres behov.

Vores rådgivning og inspiration baserer sig på vores forskning om arbejdsmiljø, arbejdsliv, sundhed og læring i organisationer. Forskningen i psykisk arbejdsmiljø er ofte koblet til arbejdets forandring mod mere fleksible arbejdsformer, grænseløshed og standardisering. Ligeledes kan vores forskning i velfærdsprofessioner, identitet og mening have relevans for regionsarbejdspladser. Forskningen er tværvidenskabelig og inddrager f.eks. psykologi, socialpsykologi, pædagogik, sundhedsfremme teori, organisationsteori, hverdagslivsteori og generel samfundsteori.

Afsættet for et samarbejde med Roskilde Universitet er at vi på baggrund af vores eksisterende forskning i deltageraktiverende og demokratiserende dialoger indkredser metoder der kan bringes i anvendelse for at skabe et bedre arbejdsmiljø. I tilrettelæggelsen af en god proces, i arbejdet undersøger vi mulighederne for og planlægger deltagelsesprocesser som understøtter, at forskelligartede erfaringer og perspektiver bringes i spil. Ambitionen er at vi indenfor indsatsens tidsmæssige og økonomiske rammer skaber bedst mulig kvalitet i deltagernes dialoger og læring.

Kontakt: Henrik Lund, llund@ruc.dk Mobil: +45 23950101

StatusFinished
Effective start/end date01/01/201931/03/2021

Collaborative partners

  • Roskilde University (lead)
  • Danske Regioner
  • Forhandlingsfællesskabet
  • The National Research Center of Working Environment
  • NIRAS