Project Details

Description

Forskningsprojektet foregår i samarbejde med de regionale medarbejdere, skuespillere og boligsociale medarbejdere, som er involveret i projektets tilblivelse og afholdelse. Desuden involveres borgere gennem interviews.
Projektet vil dels bidrage med viden om dialogisk evaluering som en emergent metode, der sætter fokus på, hvordan der i samarbejdsprocesser lukkes op for nogle perspektiver og interesser og ned for andre. Et element heri er at forholde sig kritisk analytisk til sin egen praksis som evaluator.
Desuden vil projektet bidrage med ny viden om, hvordan forskerne – i samarbejde med de involverede aktører – kan arbejde med at anlægge et kritisk refleksivt perspektiv på forumspil som metode i borgerrettede indsatser, der placerer sig i et spændingsfelt mellem empowerment og oplysning.
Short titleDialogisk evaluering i RS
AcronymDEBIRS
StatusFinished
Effective start/end date01/11/201801/05/2020

Collaborative partners