Det multifunktionelle jordbrugslandskab - Forvaltning og planlægning

Project: Research

Project Details

Description

Projektet vil belyser de aktuelle udviklingstræk i det multifunktionelle landskab set i relation til den offentlige landskabsforvaltning i bred forstand, herunder reformen af EU's landbrugspolitik, EU-direktiver samt nationale og regionale politikker og planer, alle i forandring, som led i strukturreformen og reformerne af EU's landbrugspolitik.


AcronymMultiland
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200701/07/2012

Collaborative partners

  • Roskilde University (lead)
  • Skov og Landskab, Det biovidenskabelige fakultet, KU-Life (Project partner)