Det inkluderende skole-hjem samarbejde? Belyst fra et forældreperspektiv

 • Krab, Jimmy (Project participant)

  Project: Research

  Project Details

  Description

  De senere år er der sket et skift fra en integrations- til en inklusionstænkning i forhold til børn ’særlige behov’ i folkeskolen . Skiftet har medfødt forandringer på forskellige niveauer fra lovgivning til konkrete organiseringer af indsatser for børn, der får betydning for børn, forældre og de professionelles deltagelsesmuligheder. Centralt i inklusionsbestræbelserne beskrives skole – hjem samarbejdet som en særdeles vigtig brik for at få inklusionen til at lykkes. Skole-hjemsamarbejdet forstås dog ofte ud fra en ’opbakningsdiskurs’ hvor forældrene forventes at bakke op om skolens agendaer. Herved kommer samarbejdsrelationen implicit til at tage udgangspunkt i skolens præmisser, mens forældrenes perspektiver forbliver relativt uartikulerede. Projektet har derfor udforskning af forældreperspektiver på skole-hjem samarbejdet som omdrejningspunkt og udforsker gennem etnografisk feltarbejde, hvordan forældre arbejder med at blive og være `skoleforældre` til et børn, der har det svært i eller med skolen.
  StatusFinished
  Effective start/end date03/02/201431/01/2017