Den mentale bro

  • Daryai-Hansen, Petra (Project participant)
  • Schulte, Klaus (Project manager)
  • Frederiksen, Karen-Margrete (Project participant)
  • Hvidtfeldt, Susanne (Project participant)
  • Barfod, Sonja (Project participant)

Project: Research

Project Details

Description

Projektet har til formål at øge kvalificeringen og samarbejdskompetencerne hos nøglepersoner i erhvervslivet og i offentlige og private organisationer i Region Sjælland. Formålet er at styrke synergien og at opnå et optimalt udbytte af udviklingsmulighederne i forbindelse med Femern Bælt-projektet ved at styrke fagspecifikke sproglige kompetencer i tysk samt tysk-danske interkulturelle kompetencer.
Helt konkret er det projektets mål gennem udvikling og evaluering af en læringspakke at skabe en fleksibel prototype for efterfølgende kurser, afholdt i regionen af lokale aktører.
Projektet er udviklet af forskere fra tyskfaget på Institut for Kultur og Identitet, RUC i samarbejde med repræsentanter fra fremmedsprogspædagogikken samt IKT og læring. Det er det første af forløbig tre Femern Bælt-projekter, vi har udviklet.
StatusFinished
Effective start/end date03/12/200931/03/2012