De unge autisters kamp for anerkendelse - En undersøgelse af deltagelsesmulighederne for unge med autisme og lignende støttebehov på uddannelsesområdet

Project: Research

Project Details

Description

Et kvalitativt forskningsprojekt som der med udgangspunkt i uddannelsesforløbet kaldet HF INKLUSION På Københavns Voksen Uddannelsescenter KVUC som case, undersøger hvordan og hvorledes man i praksis, fremme deltagelsesmulighederne for denne gruppe af sårbare unge på uddannelsesområdet. Undersøgelsen tager udgangspunkt i HF INKLUSION som case, da meget af den eksisterende forskning indenfor området viser, at denne gruppe af unge har svært ved at gennemføre en kompetencegivende uddannelse, og at gruppen ofte lider nederlag. Derfor var det relevant at undersøge, hvordan og hvorledes i praksis, man kunne forbedre vilkårene for de sårbare unge.

Key findings

Anerkendelse, Deltagelsesmuligheder, FN's handicapkonvention, Mestringskompetence.

Layman's description

Inklusion, eksklusion, anerkendelse og mestring
Short titleDe unge autisters kamp for anerkendelse
StatusNot started

Collaborative partners