De sunde overvægtige børn - Sundhedspædagogiske potentialer i arbejdet med overvægtige børn

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Køb afhandlingen "De sunde overvægtige børn" hos academicbooks.dk, se link nederst på siden.  (Abstract in English below)  Ph.d.-afhandlingen er et sundhedspædagogisk studie af overvægtige børn på kommunale sundhedskurser og i hverdagslivet. Afhandlingen undersøger, hvordan overvægt som et sundhedsmæssigt og samfundsmæssigt problem konstrueres i spændingsfeltet mellem politiske sundhedsstrategier, sundhedspædagogiske indsatser og i overvægtige børns hverdagsliv. Afhandling undersøger, hvad bestemte fortællinger, antagelser, fordømmelser, målsætninger, strategier og tilgange til overvægt og overvægtige mennesker gør, når vi ønsker at forebygge og sundhedsfremme de overvægtige børn, der er udpeget til at have et særligt sundhedsproblem.  Afhandling undersøger således, hvordan konstruktioner af overvægt som et individuelt og samfundsmæssigt problem bliver formet gennem diskursive fortællinger om det sunde liv og den gode borger, og hvordan disse diskurser former kommunale sundhedspædagogikker og overvægtige børns selvforståelser af dem selv.  Afhandlingen er bygget op omkring en socialkonstruktionistisk forståelses-ramme og har med udgangspunkt i Foucault-inspirerede teorier omkring begrebet ’biopædagogik’ sat fokus på, hvordan herskende, biomedicinske sundhedsdiskurser er med til at konstruere overvægtige børn som f.eks. usunde, ensomme, inaktive, uvidende og inkompetente til at træffe sunde valg. Derfor tilbydes de kurser, fordi de vurderes til at være børn med særlige sundhedsbehov.  Afhandlingen belyser, hvordan herskende sundhedsforståelser af overvægt leder til, at sundhedspædagogiske indsatser bygges op omkring en mangeldiskurs, der påpeger alt det, som de overvægtige børn på forhånd formodes at mangle eller have brug for for at blive sunde.  Afhandlingen diskuterer mulighederne for at konstruere overvægtige børn som sunde ved at bringe alternative sundhedsforståelser samt dialogorienterede og inddragende sundhedspædagogikker i spil. Dette gøres ved at integrere de brede, åbne og positive sundhedsforståelser og undersøge, hvordan disse inviterer til at arbejde med eksisterende sundhedsressourcer, hvilke de overvægtige børn kan siges at besidde trods overvægt. Denne tilgang muliggør en sundhedspædagogik, der f.eks. i en Aron Antonovsky's forstand betoner alt det, der allerede gør sund og/eller virker sundhedsfremmende i hverdagslivet.  Afhandlingen bygger på analyse af kommunale sundhedsdokumenter samt analyser baseret på observation af kommunale sundhedskurser. Endvidere inddrages de overvægtige børn som en aktiv stemme via foto-eliciterede interviews og præsenterer overvægtige børns forståelser af muligheden for at være et sundt barn trods overvægt. Afslutningsvist diskuterer afhandlingen perspektiverne i at skabe fundamentalt anderledes, sundhedspædagogiske indsatser for overvægtige børn, der bygger op og bygger videre frem for at bryde ned. Det skaber mulighed for at arbejde med et sundhedspædagogisk udgangspunkt, der således betragter overvægtige børn som allerede værende sunde - heraf titlen: De sunde overvægtige børn.  --------

  English abstract:  The Ph.D. dissertation “The Healthy Overweight Child” is a health education study about overweight children’s everyday lives, and their participation in local weight-related health courses in two Danish municipalities. This study investigates how the idea of obesity, as a health-related and societal problem, is constructed from competing narratives that arise from political health policies, health education efforts and the daily lives of the children who participate in health courses. The objective is to examine how these narratives, assumptions, condemnations, goals, strategies and approaches combine to define these children as being fundamentally unhealthy and in need of programs to address their problems.  This dissertation discusses an alternative narrative - the possibility of first approaching these subjects, who existing programs would label from the start as being overweight and potentially ill, as being fundamentally healthy. This alternative integrates a wide range of techniques and methodologies, including the use of dialog-orientated pedagogy. Taken together, these approaches emphasize working with existing healthy attitudes, habits and resources which overweight children possess and use, despite their weight.  This dissertation shows how many of the concepts that turn all obesity into an individual and societal problem are shaped by narrative discourses about leading a healthy life and being a good citizen, and how these discourses shape in turn both local health pedagogies and the overweight child’s perception of herself.  With its point of departure in social constructionism and in Foucault-inspired theories of biopedagogy, this study sheds light on how prevailing biomedical health discourses facilitate the concept of overweight children as essentially unhealthy, lonely, inactive, ignorant and incompetent in making choices about their personal health – and thus in need of health courses and other interventions.  This Ph.D. thesis shows how some of these prevailing attitudes in the field of health education rely on a discourse of inadequacy. When health practices base their activities on this sort of understanding, overweight children are presumed, by virtue of their weight alone, to be unwell and to lack the resources to become healthy.  This dissertation bases its analysis on local public health policy documents and on observation of courses for overweight children. The actions and responses of these children are also an integral part of this thesis, granting them a voice in their own health management. This is done through photo-elicitation interviews during which the overweight children discuss their own understanding of the possibility of being healthy despite their weight.  Finally, this study considers various approaches towards creating fundamentally different health education courses for overweight children. These would emphasize building on each child’s positive behaviours rather than on defining her purely through her negative ones. This creates the possibility of a health education approach which, rather than pathologizing all enrollees from the outset, begins with the assumption that each participating child is healthy – thus the title: The Healthy Overweight Child.
  AcronymPh.D.-projekt
  StatusFinished
  Effective start/end date15/08/200712/12/2012