CLIL-stifindere: Innovations- og udviklingsprojekt om fremmedsprog i gymnasiet

Project: Consultancy

Project Details

Description

På trods af resultater fra studier, som viser, at arbejdsmarkedet søger arbejdskraft med kompetencer i fremmedsprog, ses en nedgang i gymnasieelevers interesse i at vælge fremmedsprog i gymnasiet. Og det er noget, som især er interessant i lyset af gymnasiereformen, som har skærpet antallet af studieretninger, elever kan vælge. Den nationale fremmedsprogsstrategi anbefaler udviklingen af dobbeltkompetencer i de danske uddannelser mellem fremmedsprog og andre fag. Danske arbejdspladser og erhvervslivet efterspørger sådanne kompetencer.

CLIL, eller Content and Language Integrated Learning, er en undervisningstilgang, hvor man sammensætter to fag, hvori det ene er et sprogligt og det andet er et fagligt fag. Formålet med dette er, at motivere elever til både at lære sprog og fagligt indhold andet end sprog ud fra læringsmål, som er fastsat i forvejen. Dette er allerede i gang i forskellige former på Københavns Universitet og på RUC’s sprogprofiler. Desuden viser internationale erfaringer med CLIL-undervisning, at den øger elevernes motivation både til at beskæftige sig med fremmedsproget, men også med det andet fag.

Derfor vil man gennem CLIL-stifinder-projektet understøtte et interdisciplinært og flersproget læringsrum i undervisningen på deltagerskolerne, ved at finde måder hvorpå eleverne motiveres til at vælge fremmedsprog som kobling til deres studieretning, og fremme deres forståelse for anvendelse af fremmedsprog i et nyt perspektiv.
StatusFinished
Effective start/end date01/12/202030/11/2022

Collaborative partners

  • Roskilde University (lead)
  • Det Nationale Center for Fremmedsprog
  • Institut francais à Copenhague
  • Espergærde Gymnasium
  • Fransklærerforeningen
  • Gefion Gymnasium
  • Tornbjerg Gymnasium