Børns demokratiske erfaringer i daginstitutionen

Project: Research

Project Details

Description

Projektet undersøger børns muligheder for at gøre sig demokratiske erfaringer i daginstitutioner. Hvor tidligere forståelser af demokrati i daginstitutionen har fokuseret på det enkelte barn og dets ønsker, så er det sigtet med denne ph.d. at se på mulighederne for at forstå og arbejde med demokrati som et fælles projekt blandt børn og pædagogisk personale.

De centrale undersøgelsesspørgsmål er:

Hvordan forstås og praktiseres arbejdet med børns demokratiske erfaringer og deltagelse i forpligtende fællesskaber i daginstitutionen? Hvordan kan pædagoger understøtte dette?

Metodisk arbejdes ud fra en kritisk pædagogisk vinkel med et mix af aktionsforskning og etnografisk feltarbejde. Det empiriske materiale vil bestå af forskningscirkler (fælles refleksionsmøder) med pædagoger, interviews og deltager- og videoobservation i udvalgte daginstitutioner samt et afsluttende børneværksted.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201601/09/2019