Bæredygtig Inklusion: Review af praksiserfaringer i Skandinavien

Project: Research

Project Details

Description

Denne rapport er et review baseret på udviklingsprojekter og undersøgelser fra Danmark, Norge og Sverige gennem de seneste 10 år. Rapporten bygger primært på viden fra tidligere og nuværende initiativer og undersøgelser af, hvordan man kan give borgere med funktionsnedsættelser i botilbud mulighed for i højere grad at blive en del af samfundet. Hvad er faktisk er gjort i udvalgte botilbud, kommuner og lokale civilsamfund, primært i Danmark, men også i Norge og Sverige1, i forhold til at sikre øget deltagelse for voksne med funktionsnedsættelse. Vi har fokuseret på erfaringer fra praksis fremfor forskningsbaseret litteratur, da videnskabelige artikler har været sparsomme på det specifikke felt: fællesskaber med afsæt i communities for inklusion. I det omfang vi har fundet relevante forskningsrapporter eller -artikler, indgår disse.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201604/01/2016