Bæredygtig inklusion gennem community dannelse

Project: Research

Project Details

Description

Projektet ’Bæredygtig inklusion gennem community dannelse’ ´s mål er at undersøge, hvordan det er muligt at give mennesker med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser mulighed for i højere grad at blive en del af det omgivende samfund.
Vi ønsker at skabe viden på udvalgte socialpædagogiske tilbud om, hvordan det er muligt at øge borgenes inklusion gennem en tættere kontakt til aktører, som har betydning for, at øget inklusion bliver mulig. Det kan være kommunalforvaltning, lokale virksomheder og frivillige organisationer. Idealet er, at de socialpædagogiske tilbud frem for at se sig selv som institution i højere grad får en selvforståelse som community.
Gennem dokumentation af og aktionsforskning omkring kvaliteten af såvel eksisterende som udviklet inklusionspraksis på de tre socialpædagogiske tilbud skabes der desuden viden om forudsætninger for og metoder til udvikling af inklusion gennem community dannelse. Disse erfaringer fra projektet videreformidles gennem en workshoprække til andre sociale tilbud fra regionen.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201501/01/2016