”At lytte til børn. Børns publikumstilblivelser i mødet med scenekunst for børn og unge i skolen”

Project: Research

Project Details

Description

Ph.d.-projektet ”At lytte til børn. Børns publikumstilblivelser i mødet med scenekunst for børn og unge” er en samfinansieret Ph.d. imellem Teatercentrum og Performance Design på Roskilde Universitet. Forløbet er 3-årigt og regnes for afsluttet ved årsskiftet 2020.

Som titlen på projektet afspejler, har projektet fokus på, hvordan børn ”bliver til som publikum” i mødet med scenekunst i skolen. Dette undersøges ved at sætte det ”at blive” et publikum i centrum og ved at invitere børn ind som medforskere i produktionen af viden. Ønsket er at inddrage børns perspektiver på hvordan de bliver til som publikum samt at bidrage med metoder og viden, der kan invitere til refleksioner om det at blive et publikum.

Key findings

Med Ph.d-projektet ønskes
• At skabe mere dialog med børn og unge og udfordre det vi synes ”at vide” om at være børn som publikum
• At inddrage børns perspektiver i dialogen om scenekunst for børn og unge
• At igangsætte samtaler og processer, der kan skabe refleksion og tilvejebringe nye måder at tænke børn og unge som publikum
• At forske MED og ikke I børn og unge
Short titleOm børn som publikum i teater
StatusFinished
Effective start/end date01/10/201731/12/2020