Arbejdsformer og virtuel læring i de gymnasiale uddannelser

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Projektets formål er at udvikle værktøjer, således at lærerne kan inddrage virtuelle læringsformer i arbejdet med udviklingen af de pædagogiske arbejdsformer. Projektet har fokus på hvordan virtuelle læringsformer understøtter gymnasiereformens intention om at bibringe eleverne øget studiekompetence, hvordan virtuelle læringsformer benyttes til at fremme induktive undervisningsformer samt differentieret og individualiseret undervisning, lærernes mulighed for at anvende it til pædagogisk udvikling og ikke kun som et hjælpemiddel, der støtter de eksisterende under-visningsformer. Projekter bygger på de erfaringer, der hidtil er gjort bredt inden for gym-nasieområdet, og deltagere i projektet er: Roskilde Tekniske Skole, Langkær Gymnasium, Århus, Amtscentret i Vejle, Roskilde Universitets Center og Niels Brocks Handelsgymnasium, København. Projektet munder ud i afholdelse af kurser for gymnasielærere.
  StatusFinished
  Effective start/end date03/01/200528/02/2006

  Collaborative partners

  Funding

  • Arbejdsformer og virtuel læring i de gymnasiale uddannelser: €331.49
  • Uddannelsesstyrelsen, Undervisningsministeriet