AlterEcos: Exploring Alternatives to Currently Dominant Forms of Economic Organizing

  • Just, Sine Nørholm (Project participant)
  • Dahlman, Sara (Project participant)
  • Mygin Du Plessis, Erik (Project participant)
  • Husted, Emil (Project participant)

Project: Research

Project Details

Description

Den globale finanskrise medførte ikke blot højlydte folkelige protester, men også mere afdæmpede opfordringer til forandring internt i den finansielle sektor og fra politisk hold. Nu synes kritikken af aktørerne bag krisen imidlertid at være stilnet af, ligesom forslagene til finansiel reform ikke længere er øverst på den offentlige dagsorden. Ser man nærmere efter, findes der dog fortsat konkrete tiltag, som måske ikke bryder radikalt med den gældende økonomiske orden, men dog rummer potentiale til at forandre den. Sådanne tiltag, hvad enten de udspringer fra sektoren selv, fra politikere og embedsmænd eller fra protestbevægelserne, udgør dette projekts fokusområde. Vi undersøger nutidens alternativer i forsøget på at afdække og forklare mulige fremtider – ikke som noget radikalt ‘andet’, men som forandring indefra, som AlterEcos. Vi spørger simpelthen: Hvordan muliggøres alternativer til den øjeblikkeligt dominerende form for økonomisk organisering?
AcronymAlterEcos
StatusActive
Effective start/end date21/09/201631/05/2022