Actors and avatars communicating in virtual worlds

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Projektet skaber ny viden om avatarbaseret kommunikation. Avatarer er de grafiske figurer og former, som aktører (brugere, deltagere, spillere) kan vælge at bruge, når de agerer og kommunikerer i de vir-tuelle verdener sammen med andre brugere. Kommunikation mellem aktører, der agerer som sådanne avatarer, er en ny form, som fordrer ny viden og indsigt. Det er en kommunikationsform, som udbredes hastigt ikke mindst i kraft af de mange computerspil på nettet som fx Everquest eller Dark Ages of Camelot, men den er ikke begrænset hertil. Også i andre mødesteder på nettet spiller avatarerne en cen-tral rolle.De spørgsmål, der belyses, er derfor: Hvilke strategier har agerende aktører udviklet til at kommunike-re med avatarer i de virtuelle verdeners sociale interaktion, og hvordan bruges avatarerne til at forme selvbevidsthed, selvopfattelse og oplevelser? Og endvidere: Med hvilke kommunikative strategier håndterer aktører i virtuelle verdener bevægelsen frem og tilbage mellem disse og deres øvrige aktivite-ter og livssituation? Spørgsmålene belyses gennem kombinerede videooptagelser og interviews med deltagere, mens de agerer og kommunikerer, og resultaterne sammenfattes i serier af scenarier og pro-totyper, der viser forskellige kommunikative strategier. På den måde er det tanken at skabe en videns-base, der kan danne grundlag for at vurdere kommunikationsformens anvendelse i andre sammenhænge som fx efteruddannelse, videndeling, social innovation og nye former for forskningskommunikation.
  StatusFinished
  Effective start/end date02/01/200602/07/2007

  Collaborative partners

  Funding

  • Det Frie Forskningsråd: €773.00

  Keywords

  • virtual worlds, avatars, communication