Find Research Projects

Search concepts
Selected filters

Skjern Å Nationalparkprojekt

Buciek, K., Juul, K. & Brandt, J.

03/09/2018 → …

Project: Research

Musealisering af Migranters Kulturarv

Børsting, F. G.

01/10/201830/09/2021

Project: Research

Civil servant norms of Danish state bureaucracy

Koch, P. B., Poulsen, B. & Gøtze, M.

01/10/201801/10/2021

Project: Research

Fællesskab med nydanskere

Andersen, J.

01/11/201801/01/2022

Project: Research

RARE: RARE - Rights and Resilience in Kenya

Stacey, P. A., Nathan, I. & Funder, M.

01/11/201831/10/2022

Project: Research

Gruppedannelser på Roskilde Universitet

Petersen, E. B.

15/11/201815/04/2019

Project: Consultancy

Ledelse i Grønland

Rasmussen, M. A., Hansen, U. K., Olsen, P. B. & Hovgaard, G.

01/12/2018 → …

Project: Research

Cognition and Business Models

Sund, K. J., Bogers, M. & Galavan, R.

03/12/201813/08/2020

Project: Research

Urban Creativity

Pinder, D.

08/12/201820/01/2019

Project: Research

Diachronic Corpus of Spoken English - RP

Mompean, J. A. & Fabricius, A.

01/01/201931/12/2021

Project: Research

Energioptimering med adaptivt lys i folkeskolen.

Bille, M.

01/01/201931/12/2021

Project: Research

Peer-talk som ressource for børns sproglige læring

Ahrenkiel, A., Holm, L. & Skytthe Kaarsberg Schmidt, L.

01/01/201931/12/2020

Project: Research

File

Religion - Levende Kulturarv

Vejrup Nielsen, M., Marselis, R. L., Galal, L. P. & Schütze, L. M.

01/01/201931/12/2021

Project: Research

File

Normeringers grundlag og betydning

Ellegaard, T.

01/01/201931/12/2020

Project: Research

File

De yngste flygtninge- og migrantbørns møde med daginstitutionen

Kampmann, J. & Gulløv, E.

01/01/201931/12/2020

Project: Research

File

DEMSAM: DEMSAM – Demenslandsby som samskaping

Fuglsang, L.

01/01/201931/12/2022

Project: Research

Hjemmelæringsmiljø - forældresamarbejde i dagtilbud

Juhl, P., Westerling, A. & Dannesboe, K. I.

01/01/201931/12/2020

Project: Research

File

Coproduction in the Nordic Welfare States in Transformation

Lundgaard Andersen, L., Enroljas, B., Vamstad, J. & Nieminen, A.

01/01/201902/01/2021

Project: Research

Sugar dating among marginalized youth

Groes, C. & Bjønness, J.

01/01/201931/12/2021

Project: Research

Pædagogers samarbejde med forældre og PPR om børn i vanskeligheder

Kjær, B. & Dannesboe, K. I.

01/01/201931/12/2020

Project: Research

File

Cultural landscapes of early childhood education and care

Westerling, A. & Kryger, N.

01/01/201931/12/2020

Project: Research

File