Ældrepleje og COVID-19: et systematisk review

Project: Research

Project Details

Description

Jeg har modtaget midler fra det svenske forskningsråd FORTE til sammen med kollegaer på Stockholm Universitet at lave et systematisk litteraturreview om COVID-19 og konsekvenserne for ældre og medarbejdere i ældreplejen. Projektet munder ud i en række artikler, en svensksproget rapport og et seminar. Projektet løber fra jan 2021-dec 2021.
StatusFinished
Effective start/end date01/12/202031/12/2021