Den faglitterære pris

Prize: Prizes, scholarships, distinctions

Description

Prisen gives af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur, og valget af prismodtager eller prismodtagere varetages af den faglitterære styrelse i Dansk Forfatterforening