Danske Banks Pris vedr. Social Innovation og Entreprenørskab

Prize: Prizes, scholarships, distinctions

Description

Prisen gives for en forskningsbaseret indsats af høj kvalitet inden for prisens område. Denne indsats kan komme til udtryk på flere måder, som bidrager væsentligt til feltets udvikling og til RUC's nationale og internationale position på dette område: Indsatsen kan således både være dokumenteret i konkreet videnskabelige publikationer og i væsentlige uddannelsesmæssige initiativer. Endvidere kan der være tale om en indsats, der bidrager til at nyttiggøre den forskningsbaserede viden til udvikling af samfundets kapacitet til social innovation og entreprenørskab.
Granting OrganisationsDanske Bank